BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

Bilgisayar Programı nedir?

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır.

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür.

Bilgisayar programı; bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarıdır.

Nasıl korunur?

Bilgisayar programlarını oluşturan kodlar ve veritabanları, Fikir ve Sanat Eserleri (FSEK) kapsamında eser olarak kabul edilmekte ve 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. Koruma işlemleri, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sınai Mülkiyet Hakları Kanununa göre bilgisayar programları ve veritabanları kodları patent ile korunamaz. Ancak, patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağlanması koşuluyla, program kodları hariç program algoritmaları yöntem olarak patent ile korunabilir.

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Bilgisayar programı ve veritabanı kodları tescil işlemleri Anadolu Patent olarak yürütülmektedir.

Bilgi Talebi