COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI

Coğrafi İşaret nedir?

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işaretler,

 • menşe adı
 • mahreç işareti olarak iki şekilde tescil edilir.

Menşe adı: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlardır.

Mahreç işareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlardır.

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

 1. Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
 2. Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Tescilin avantajları?

Coğrafi işaret tescili ile;

 • Coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin kalitesinin korunması ve belli bir standartta üretiminin sağlanması,
 • Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları,
 • Başka bölgelerde üretilen ürünlerle karışmalarının önlenmesi,
 • Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca tanıtılması sağlanabilmektedir.

Ülkemizde Coğrafi İşaret tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT).

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Anadolu Patent olarak Türkiye’de Coğrafi İşaret tescili için istenen evraklar:

 • Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu
 • Alanında uzman kuruluşların yazılı görüşleri
 • Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgeyen dokümanlar (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)
 • Denetim komisyonu bilgisi
 • Coğrafi İşaret Taahhütnamesi
 • Vekaletname
Bilgi Talebi