EĞİTİM VE SEMİNER HİZMETLERİ

Eğitim ve Seminer Hizmetleri

Yurtiçinde öncelikli olarak müvekkil firmalarımıza Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili farkındalık eğitimleri ve seminerleri organize etmekteyiz. Bunun yanında özellikle buluş yapan müvekkillerimize, fikrin doğmasından tescil aşamasına kadar geçen süreci yönetmelerinde yardımcı olmak için eğitimler düzenlemekteyiz.

Ayrıca Üniversiteler, Teknokent ve Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, İşadamları Dernekleri, Ticaret ve Sanayi kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, ilgili Kamu kurumları ile işbirliği çerçevesinde markalaşma, patent, tasarım ve coğrafi işaret konularında farkındalık sağlamak adına eğitim ve seminer programları düzenlemekte ve ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Bilgi Talebi