Eğitim Hizmetleri

Yurtiçinde öncelikli olarak müvekkil firmalarımıza Anadolu Akademi® markamız altında Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili farkındalık eğitimleri organize etmekteyiz. Bunun yanında özellikle buluş yapan Ar-Ge merkezlerine ve müvekkillerimize, fikrin doğmasından tescil aşamasına kadar geçen süreci yönetmelerinde yardımcı olmak için farklı seviyelerde eğitimler düzenlemekteyiz.

Ayrıca Üniversiteler, Teknokent ve Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, İşadamları Dernekleri, Ticaret ve Sanayi kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, ilgili Kamu kurumları ile işbirliği çerçevesinde markalaşma, patent, tasarım ve coğrafi işaret konularında farkındalık sağlamak adına eğitim ve seminer programları düzenlemekte ve ortak çalışmalar yürütmekteyiz.