ESERLER

Eser nedir?

Müzik, edebiyat, bilim, güzel sanatlar gibi alanlarda ortaya çıkan fikir ve sanat ürünleri eser olarak adlandırılır.

Nasıl korunur?

Ulusal ve uluslararası yasalar doğrultusunda eserler yaratıldıkları andan itibaren doğal olarak korunmaktadır. Ancak eser sahiplerinin eserin kendilerine ait olduğunu kayıt altına almak istemesi halinde eser sahipliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Eserin sahipliğinin kanıtlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. En çok tercih edilenleri noter tescili, zaman damgası ile kayıt ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde telif hakkı başvurusu, yani isteğe bağlı kayıt tescili başvurusu gerçekleştirilmesi ile koruma sağlanabilmektedir.

Telif hakkı ile koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonraki 70 yıl olarak belirlenmiştir.

Müzik, edebiyat, bilim, güzel sanatlar gibi alanlarda ortaya çıkan fikir ve sanat ürünleri olan eserlerin tescil işlemleri Anadolu Patent olarak yürütülmektedir.

Bilgi Talebi