Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 19.12.2023

Müşterilerimizin anadolupatent.com veya anadolupatent.com.tr internet sitemize (“Sitemiz”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

Ödeme için paylaşılan kredi kartı bilgileriniz, müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sitemizin veya sitemizin işbirliği içinde olduğu şirketlerin sunucularında tutulmamakta ve kesinlikle tarafımızca kayıt edilmemektedir. Sitemizde yeni nesil “SMS/Link ile Tahsilat” sistemi üzerinden kredi kartları ile ödeme kabul edilmektedir. Ödeme sayfasındaki formun doldurulması veya şirket e-posta adresine talep gönderilmesi ile talep sahibinin seçimine göre cep telefonuna veya e-posta adresine 12 saat geçerli sms/link gönderimi yapılmaktadır. “SMS/Link ile Tahsilat” sistemi bir Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. girişimi olan Alneo tarafından 3D Güvenli şekilde sağlanmakta ve bankanın kendi güvenlikli sayfası üzerinden işlem yapılmaktadır. Bu şekilde tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak müşterilerimiz ve banka arasında gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Anadolu Patent tarafında görülmez ve kaydedilmez)

Kredi kartı ve banka kartları ile ilgili hiçbir bilgi internet sayfamızda veya hizmet veren şirketlerin sunucularında kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün değildir.

Müşterilerimizin, sitemize abonelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amacıyla girdiği bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler, Anadolu Patent ile grup şirketlerine ilaven yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Anadolu Patent ve grup şirketleri ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyon, tanıtım ve bilgilendirme, özel fırsatlar geliştirilmesi, Müvekkil ile bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, SMS ve e-posta gönderimi, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Anadolu Patent ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir. Müşteri bu bilgileri onaylayarak her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyon, tanıtım ve bilgilendirme, özel fırsatlar geliştirilmesi, Müvekkil ile bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, mektup, elektronik posta, görüntülü ve sesli mesaj (MMS), kısa mesaj (SMS) hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri almaya, iletişime geçilmesi için izin vermiş kabul edilir.

Herhangi bir sebep ile Anadolu Patent ve ilgili grup şirketlerinden gelen iletişimi durdurmak istediğinizde SMS ve e-posta kanalları ile kolayca üyelik sisteminden çıkabilirsiniz.

Müşteriler Anadolu Patent nezdinde kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz yasaların öngördüğü ölçüde derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında Anadolu Patent’e sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Anadolu Patent sorumlu değildir. Ek bilgi almak istediğiniz konularda sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Anadolu Patent’e danışabilirsiniz.

Bu siteyi kullanmakla, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası beyanıyla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi: 19.12.2023

Biz, Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“ANADOLU PATENT” veya “Şirket”) olarak; müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların açık rızaları ile verdikleri ve uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, “KVKK” kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“ANADOLU PATENT” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışan sıfatı ile açık rıza ile paylaştığınız kişisel verileriniz “KVKK”ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

2. Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, “Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bul. 274/6 İç Kapı No:17 06530, Çankaya, ANKARA” adresinde mukim, 0068082989800019 MERSİS nolu Ankara Ticaret Odası üyesi Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“ANADOLU PATENT” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı “KVKK” uyarınca;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. Aşağıda sıralanan belirli açık ve meşru işlenme amaçları çerçevesinde,
 3. Bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 4. Tarafımıza ulaştığı şekliyle doğru ve güncel olarak,

işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ANADOLU PATENT tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde “Şirket”in ve “Şirket”le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Edinilmesi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik ortamda açık rızanız ile doldurduğunuz formlar veya resmi evraklar kapsamına açık rızanız ile işlemler sırasında doldurulan formlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız ile verdiğiniz kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları gerçekleştirebilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak, Anadolu Patent grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasında, KVVK’dan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 3. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükârda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi aşağıda yer alan ANADOLU PATENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU vasıtasıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak; aşağıda yer alan bilgiler ışığında “Şirket” adresimize şahsen iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize elektronik imzalı olarak gönderebilir, “Şirket” sistemlerinde e-posta adresinizin kayıtlı olması durumunda e-posta adresimize gönderebilir veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

Başvurularınız için “Şirket” iletişim bilgileri:

Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bul. 274/6 İç Kapı No:17 06530, Çankaya, ANKARA
Telefon: 90 (850) 290 85 85 veya 90 (312) 581 19 19
KEP: anadolupatent@hs06.kep.tr
E-Posta: kvkk@anadolupatent.com.tr
Mersis No: 0068082989800019

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Çerezler

Son Güncelleme Tarihi: 19.12.2023

Çerezler (Cookie) nedir?
Günümüzde neredeyse her internet sayfası çerez (cookie) kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sayfası gibi Anadolu Patent sayfamız da çerez kullanmaktadır.

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

Anadolu Patent çerez kullanımı
www.anadolupatent.com ve www.anadolupatent.com.tr sitesini ziyaret ederek Anadolu Patent internet sayfasının kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

Anadolu Patent, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Anadolu Patent Gizlilik ve Güvenlik Politikası doğrultusunda kullanır.

Anadolu Patent internet sayfasının cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda www.anadolupatent.com ve www.anadolupatent.com.tr‘nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Anadolu Patent, gerekli gördüğü durumlarda, bu Çerez (Cookie) Politikasını değiştirebilir. Çerez Politikasının değiştirildiği hallerde sayfanın alt kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Anadolu Patent 3 tür çerez kullanır:

1. Kesinlikle gerekli çerezler:
Gerekli ve önemli çerezdir. Ziyaretçilere www.anadolupatent.com.tr gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz www.anadolupatent.com.tr sayfamızın çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve internet sayfamıza döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

2. Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler:
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla internet sayfaları ve uygulamalar için kullanılan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.anadolupatent.com.tr sayfamızı nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir.

3. Hedef veya reklam çerezleri
Bu tür çerezler, Anadolu Patent’in bilgisi doğrultusunda genellikle www.anadolupatent.com.tr sayfamızın reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;

 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Ticari İletişim Rıza Metni

Son Güncelleme Tarihi: 19.12.2023

Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü ticari iletilerin; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyon, tanıtım ve bilgilendirme, özel fırsatlar geliştirilmesi, Müvekkil ile bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları amaçlarıyla tarafıma telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı, akıllı ses kaydedici sistemler, mektup, elektronik posta, görüntülü ve sesli mesaj (MMS), kısa mesaj (SMS) hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Anadolu Patent Danışmanlık Bilişim ve Ticaret A.Ş.
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bul. 274/6 İç Kapı No:17 06530, Çankaya, ANKARA
Telefon: 90 (850) 290 85 85 veya 90 (312) 581 19 19
Mersis No: 0068082989800019
KEP: anadolupatent@hs06.kep.tr
E-Posta: musteri.hizmet@anadolupatent.com.tr

Site Kullanım Şartları

Son Güncelleme Tarihi: 19.12.2023

Anadolu Patent Danışmanlık ve Bilişim AŞ. (Anadolu Patent)’nin web sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Bu web sitesinin tüm hakları Anadolu Patent’e aittir. İnternet sayfamızda bulunan tüm yazılım, içerik ve görseller aksi belirtilmediği takdirde Anadolu Patent’in mülkiyetinde olup ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu yazılım, içerik ve görseller Anadolu Patent’in yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve dağıtılamaz. İnternet sayfası üzerindeki marka, logo ve amblemler Anadolu Patent’in marka haklarına tabi olup ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. İnternet sayfamız, herhangi bir kişisel bilgi verilmeden ziyaret edilebilir ve incelenebilir. İnternet sayfamıza kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, vermiş olduğunuz bilgileriniz, hizmet sunma amacı ile kaydedilir. Kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Anadolu Patent tarafından Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında korunmaktadır. Anadolu Patent bu internet sayfası yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Anadolu Patent’in mevzuattan doğan tüm hakları saklıdır. İnternet sayfamızda yayınlanan bilgiler sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir.

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.