MARKA

Marka nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettir.

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Markalar ticari hayatın vazgeçilmez maddi değerleridir. Bu değerler ürünün veya hizmetin kalitesini ortaya koyan, üretici firmayı tanıtan bir etikettir.

Nasıl ki yatırımlar bazı yollarla güvence altına alınıyor, sigortalanıyorsa; markaların da önemi gözardı edilmeden korunmalıdır.

Tescilin avantajları?

Yatırımlarınızın ve emeklerinizin güvenceye alınması, ihracat esnasında gümrüklerde mallarınıza el konulmaması, bürokratik işlemlerinizin hızlandırılması  ve art niyetli kişilere karşı işletmenizi güvence altına alarak başkalarının haklarına tecavüz unsuru oluşturmadan güvenle ticari hayatınızı sürdürebilmek için marka tescili mutlaka yaptırılmalıdır.

 • Marka Tescil Belgesi ile markanız resmiyet kazanır.
 • Tescilsiz markalara ve taklitlere karşı işletmenizi ve markanızı korur.
 • Markanın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
 • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
 • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
 • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
 • Markanızın değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.
 • Markalaşma ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Marka araştırması, marka tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır.

Öncelikli olarak tescil ettirmeyi düşündüğünüz markanızı tarafımıza iletmeniz ile Anadolu Patent sistemi üzerinden tamamen ÜCRETSİZ marka araştırması yapılacak ve size kapsamlı bir rapor sunulacaktır. Bu sayede başvuru aşamasından önce olası riskler analiz edilebilmekte ve yol haritası çizilerek alternatif çözümler sunulabilmektedir.

Bilerek veya bilmeyerek başkalarının haklarına yönelik bir tecavüz fiili oluşturacak şekilde tescilsiz marka kullanımının cezai hükümleri oldukça yüksektir. Yanı sıra ticari itibarı zedeleyecek niteliktedir.

Hak sahibi iken taklitçi durumuna düşmemek için bir an evvel marka tescilini gerçekleştiriniz.

Anadolu Patent olarak Türkiye’de marka tescili için istenen evraklar:

 • Başvuru şirket adına olacaksa Ticaret Sicili Gazetesi (En son unvanı ve adresi gösterir)
 • Başvuru şahıs adına olacaksa nüfus cüzdan ve TC Kimlik Kartı sureti (TC Kimlik no’su olmalıdır)
 • Vergi Levhası veya vergi dairesini ve no’sunu gösterir belge
 • Marka logosu (eğer varsa tercihen .jpg formatında)
 • Markanın kullanılmak istendiği sektörler
 • Vekaletname

Tüm evrakların örneklerine Evrak Deposu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın Resmi Marka Bülteninde 2 aylık ilanı süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar TÜRKPATENT uzmanları tarafından değerlendirilerek marka başvurusu reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Marka yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği günden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği gün sona erer. Yenileme ücretini ek harç bedeli ile ödemek şartıyla bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de marka yenileme talebinde bulunulabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşer.

Marka haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; marka üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Devir ve lisans işlemleri için noter onaylı sözleşmenin sunulması gerekmektedir.

Marka başvurularında, uluslararası geçerliliği olan 45 sınıftan oluşan Nis Mal/Hizmet sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır.

Ürün/Hizmet Sınıf Listesi

Marka Araştır