Marka nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettir.

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumu’dur (TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Markalar ticari hayatın vazgeçilmez maddi değerleridir. Bu değerler ürünün veya hizmetin kalitesini ortaya koyan, üretici firmayı tanıtan bir etikettir.

Nasıl ki yatırımlar bazı yollarla güvence altına alınıyor, sigortalanıyorsa; markaların da önemi gözardı edilmeden korunmalıdır.

Tescilin avantajları?

Yatırımlarınızın ve emeklerinizin güvenceye alınması, ihracat esnasında gümrüklerde mallarınıza el konulmaması, bürokratik işlemlerinizin hızlandırılması  ve art niyetli kişilere karşı işletmenizi güvence altına alarak başkalarının haklarına tecavüz unsuru oluşturmadan güvenle ticari hayatınızı sürdürebilmek için marka tescili mutlaka yaptırılmalıdır.

  • Marka Tescil Belgesi ile markanız resmiyet kazanır.
  • Tescilsiz markalara ve taklitlere karşı işletmenizi ve markanızı korur.
  • Markanın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
  • Markanızın değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.
  • Markalaşma ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Marka araştırması, marka tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır.

Öncelikli olarak tescil ettirmeyi düşündüğünüz markanızı tarafımıza iletmeniz ile Anadolu Patent sistemi üzerinden marka araştırması yapılacak ve size kapsamlı bir rapor sunulacaktır. Bu sayede başvuru aşamasından önce olası riskler analiz edilebilmekte ve yol haritası çizilerek alternatif çözümler sunulabilmektedir.

Bilerek veya bilmeyerek başkalarının haklarına yönelik bir tecavüz fiili oluşturacak şekilde tescilsiz marka kullanımının cezai hükümleri oldukça yüksektir. Yanı sıra ticari itibarı zedeleyecek niteliktedir.

Hak sahibi iken taklitçi durumuna düşmemek için bir an evvel marka tescilini gerçekleştiriniz.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile markalarınız benzer veya taklitlere karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın Resmi Marka Bülteninde 2 aylık ilanı süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar TÜRKPATENT uzmanları tarafından değerlendirilerek marka başvurusu reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan markalarınıza karşı ilgili kanunlara göre davalar açılabilmekte veya ihtarname gibi diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Marka haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; marka üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin TÜRKPATENT nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve markalarınız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.