Uluslararası marka başvurusu nedir?

Markalar yalnızca tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Marka sahiplerinin markalarını korumak istedikleri ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekmektedir. Yurtdışında marka tescili için farklı alternatifler olmakla birlikte aynı anda pek çok ülkede başvuru imkanı sağlayan sistemlerle, tek bir dilde tek bir başvuru yapılarak evrak işleri ciddi anlamda azalmakta, zaman ve özellikle maliyet açısından avantajlar oluşmaktadır.

ANADOLU PATENT olarak biz, yurtiçinde tescilli veya tescilsiz mevcut markanızı yurtdışında belirlediğiniz, özellikle İHRACAT yaptığınız ülkelerde başvuru ve tescil hizmeti ile markanızın korunmasını sağlamaktayız.

Tescilin avantajları?

Yatırımlarınızın ve emeklerinizin güvenceye alınması, ihracat esnasında gümrüklerde mallarınıza el konulmaması, bürokratik işlemlerinizin hızlandırılması  ve art niyetli kişilere karşı işletmenizi güvence altına alarak başkalarının haklarına tecavüz unsuru oluşturmadan güvenle ticari hayatınızı sürdürebilmek için marka tescili mutlaka yaptırılmalıdır.

  • Marka Tescil Belgesi ile markanız resmiyet kazanır.
  • Tescilsiz markalara ve taklitlere karşı işletmenizi ve markanızı korur.
  • Markanın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
  • Markanızın değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.
  • Markalaşma ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Marka araştırması, marka tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır.

Başvuru yapılmadan önce riskleri minimize etmek adına başvuru düşünülen ülkelerde veri kaynakları üzerinden benzerlik araştırması yapılması tavsiye edilmektedir. Çıkan sonuçlar başvurunun hangi sistem ile yapılabileceği konusunda yardımcı olacak ve sonuçlara göre strateji belirlenebilecektir.

Ürünlerinizin ihracatını gerçekleştirdiğiniz hedef pazarlarınızda, satış ve sonrasında problem yaşanmaması için başvuru ve tescil işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.

WIPO Madrid Üye Listesi formuna ulaşmak için tıklayın.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile markalarınız benzer veya taklit marka başvurularına karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

Tescil için başvurusu yapılmış marka başvurularının, ilgili ülke ofisi marka bülteninde ilan süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar ilgili ülke ofisi uzmanları tarafından değerlendirilerek başvurular reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan tescilli markalarınıza karşı ilgili ülkelerde mevzuata göre davalar açılabilmekte veya diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

İlgili ülke ofisleri tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl* süre ile korunur. 10’ar yıllık* sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

*Ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Marka haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, başvuru sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; marka üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin ilgili ülke ofisleri nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve markanız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.

Türkiye dahil 100’ün üzerinde ülkenin üye olduğu ve üye sayısının gün geçtikçe arttığı bir sistemdir. Tek bir başvuru ile istenildiği kadar ülke seçilebilir. Mevcut başvuruya daha sonra ek ülkeler de eklemek mümkündür. Başvuru işlemleri TÜRKPATENT aracılığı ile yapılmakta ve merkezi Cenevre, İsviçre olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülmektedir.

Yapılacak başvuru için Türkiye’de aynı marka ile bir başvuru ya da tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Tescil, 5 yıl boyunca Türkiye’de yapılan başvuru veya tescile bağımlı olacak ve Türkiye’deki markanın geçersiz olması durumunda, geçerliliğini kaybedecektir. Ancak, 5 yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir.

İşlemlerin tek bir kurum tarafından yürütülüyor olmasından kaynaklı işlemlerin daha kolay olması, maliyetin ve evrak sayısının azlığı ile doğrudan yapılacak ulusal başvurulara göre daha avantajlıdır.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülkenin tamamında geçerli olan, tek bir başvuruyla koruma sağlayan sistemdir. Yeni üye ülkelerin eklenmesiyle tescil kendiliğinden genişleyecektir. Başvuru işlemleri, doğrudan merkezi Alicante, İspanya olan Avrupa Birliği Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi’ne (EUIPO) yapılmaktadır.

Ülke seçimi mümkün olmayıp herhangi bir üye ülkede olası ret kararı tüm başvurunun reddedilmesine sebep olacaktır. Ret kararı ile başvuru, ulusal başvuruya dönüştürülebilir. Marka tescil edildikten sonra 5 yıl süre ile kullanılmaması durumunda, markanın iptali söz konusu olabilecektir. Markanın sadece tek bir ülkede kullanılması da markanın iptali yönünde risk oluşturabilir.

Merkezi Yaoundé, Kamerun olan Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle) Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi mümkün olmayıp olası ret kararı tüm ülkeleri etkilemektedir.

Merkezi Harare, Zimbabwe olan Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (African Regional Intellectual Property Organization) İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi söz konusu olup olası ret kararı seçilen tüm ülkeleri etkilemektedir.

Doğrudan ulusal başvuru, herhangi bir uluslararası veya bölgesel sisteme dahil olmayan ülkelerde yapılabilecek başvuru şeklidir. Az sayıda ülkede başvuru düşünüldüğünde veya başvurusu yapılacak ülkenin herhangi bir sisteme dahil olmadığı durumlarda tercih edilir.