Uluslararası patent başvurusu nedir?

Türkiye’de alınan bir patent veya faydalı model belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması için, koruma istenen ülkelerde de patent veya faydalı model belgesi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Yurtdışında patent tescili için farklı alternatifler olmakla birlikte aynı anda pek çok ülkede başvuru imkanı sağlayan sistemlerle, tek bir dilde tek bir başvuru yapılarak evrak işleri ciddi anlamda azalmakta, zaman ve özellikle maliyet açısından avantajlar oluşmaktadır.

ANADOLU PATENT olarak biz, buluşlarınızı yurtdışında belirlediğiniz, özellikle İHRACAT yaptığınız ülkelerde tescil hizmeti ile korunmasını sağlamaktayız.

Tescilin avantajları?

  • Patent/Faydalı model Tescil Belgesi ile tasarımlarınız resmiyet kazanır.
  • Tescilsiz buluşlara ve taklitlere karşı işletmenizi ve ürünlerinizi korur.
  • Buluşlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
  • Ürünlerinizin değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Patent araştırması, buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini değerlendirmek için yapılması tavsiye edilen ilk basamaktır. Buluş sahibi tarafından sağlanan kriterler ile dünya genelinde yayına çıkmış buluşlar karşılaştırılmakta ve sonuçlar raporlanmaktadır.

Başvuru yapılmadan önce riskleri minimize etmek adına başvuru düşünülen ülkelerde veri kaynakları üzerinden benzerlik araştırması yapılması tavsiye edilmektedir. Çıkan sonuçlar başvurunun hangi sistem ile yapılabileceği konusunda yardımcı olacak ve sonuçlara göre yol haritası hazırlanabilecektir.

Ürünlerinizin ihracatını gerçekleştirdiğiniz hedef pazarlarınızda, satış ve sonrasında problem yaşanmaması için başvuru ve tescil işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile buluşlarınız benzer veya taklitlere karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

Tescil için başvurusu yapılmış patent başvurularının, ilgili ülke ofisi patent bülteninde ilan süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar ilgili ülke ofisi uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan buluşlarınıza karşı ilgili ülkelerde mevzuata göre davalar açılabilmekte veya diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

İlgili ülke ofisleri tarafından tescil edilen patent/faydalı model başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl/10 yıl süre ile korunur. Her yıl, yıllık sicil kayıt ücreti ödemek koşuluyla korumayı sürdürmek mümkündür.

Patent haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, başvuru sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; patent üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin ilgili ülke ofisleri nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve buluşlarınız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.

Türkiye dahil 100’ün üzerinde ülkenin üye olduğu, aynı anda patent başvurusu yapılması ve ülke seçimi yapana kadar tek bir başvuru ve tek bir araştırma raporu alınmasını sağlayan sistemdir. Başvuru işlemleri merkezi Cenevre, İsviçre olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülmektedir.

Bu sistem bir başvuru sistemi olup uluslararası patent belgesi verilmesi söz konusu değildir. Belgelendirme, araştırma raporundan sonra ulusal ofisler tarafından verilmektedir.

Türkiye dahil 30’un üzerinde ülkenin üye olduğu sistemdir. Başvuru işlemleri merkezi Münih, Almanya olan Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office – EPO) tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Patenti başvurusunda, EPO tarafından gerçekleştirilen inceleme aşamasından sonra hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda uygun görüldüğü takdirde Avrupa Patent Belgesi düzenlenmektedir. Sonrasında, belirlenen ülkelerde Avrupa Patentinin geçerliliğinin sağlanması için gereken işlemler yapılmaktadır.

Avrasya Patent Teşkilatı (Eurasian Patent Organization – EAPO) bölgesel bir sistem olup eski SSCB bünyesindeki ülkelerde uygunlanmaktadır.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council – GCC) üyesi ülkeleri kapsayan bir sistemdir. Patent başvuru işlemleri Konsey nezdinde gerçekleştirilmektedir.

Merkezi Yaoundé, Kamerun olan Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle) Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi mümkün olmayıp olası ret kararı tüm ülkeleri etkilemektedir.

Merkezi Harare, Zimbabwe olan Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (African Regional Intellectual Property Organization) İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi söz konusu olup olası ret kararı seçilen tüm ülkeleri etkilemektedir.

Doğrudan ulusal başvuru, herhangi bir uluslararası veya bölgesel sisteme dahil olmayan ülkelerde yapılabilecek başvuru şeklidir. Az sayıda ülkede başvuru düşünüldüğünde veya başvurusu yapılacak ülkenin herhangi bir sisteme dahil olmadığı durumlarda tercih edilir.