Patent ve Faydalı Model nedir?

Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu haklar da patent veya faydalı model belgeleri ile korunur. Patent belgeleri, buluşun belirli süreler için izinsiz kullanımlarını engelleme veya kullanılmasına izin verme hakkı sunar.

Ülkemizde patent ve faydalı model tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Nasıl ki yatırımlar bazı yollarla güvence altına alınıyor, sigortalanıyorsa; buluşlarınızın da önemi gözardı edilmeden korunmalıdır.

Tescilin avantajları?

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı ve ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar söz konusudur.

  • Patent Tescil Belgesi veya Faydalı Model Tescil Belgesi ile buluşlarınız resmiyet kazanır.
  • Buluşlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Tescil ile elde edilen haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanması engellenir, rekabet gücü arttırılarak pazarda işletmenizin ön sıralarda yer almasını sağlarsınız.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • Yatırımların kâra dönüşmesi – Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
  • Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı – Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
  • İmaj – Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketinizin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.
  • AR-GE süreçleri ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Patent araştırması, buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini değerlendirmek için yapılması tavsiye edilen ilk basamaktır.

Buluş sahibi tarafından sağlanan kriterler ile dünya genelinde yayına çıkmış buluşlar karşılaştırılmakta ve sonuçlar raporlanmaktadır.

Bilerek veya bilmeyerek başkalarının haklarına yönelik bir tecavüz fiili oluşturacak şekilde tescilsiz patent/faydalı model kullanımının cezai hükümleri oldukça yüksektir. Yanı sıra ticari itibarı zedeleyecek niteliktedir.

Hak sahibi iken taklitçi durumuna düşmemek için bir an evvel patent/faydalı model tescilini gerçekleştiriniz.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile buluşlarınız benzer veya taklitlere karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

6769 sayılı SMK’nın ilgili maddelerine istinaden patent/faydalı model başvurularına karşı itiraz ve görüş verilebilmektedir. İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan buluşlarınıza karşı ilgili kanunlara göre davalar açılabilmekte veya ihtarname gibi diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen patentler başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süre ile korunur. Her yıl, yıllık sicil kayıt ücretlerini ödemek koşuluyla patent hakkını devam ettirmek mümkündür.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen faydalı model başvuruları ise başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. Her yıl, yıllık sicil kayıt ücretlerini ödemek koşuluyla faydalı model hakkını devam ettirmek mümkündür.

Patent ve faydalı model haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, buluş sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; patent ve faydalı model üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin TÜRKPATENT nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve buluşlarınız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.