Tasarım nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Ülkemizde tasarım tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Tescilin avantajları?

  • Tasarım Tescil Belgesi ile tasarımlarınız resmiyet kazanır.
  • Tescilsiz tasarım ve taklitlere karşı işletmenizi ve ürünlerinizi korur.
  • Tasarımlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
  • Ürünlerinizin değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Tasarım araştırması güç olmakla birlikte tasarım sınıfı, tasarıma ait anahtar kelimeler, başvuru sahibi bilgileri üzerinden araştırma yürütmek mümkündür. Çıkan sonuçlar tasarım tescil işlemi için kaynak niteliği taşımaktadır.

Bu sayede başvuru aşamasından önce olası riskler analiz edilebilmekte ve yol haritası çizilerek alternatif çözümler sunulabilmektedir.

Bilerek veya bilmeyerek başkalarının haklarına yönelik bir tecavüz fiili oluşturacak şekilde tescilsiz tasarım kullanımının cezai hükümleri oldukça yüksektir. Yanı sıra ticari itibarı zedeleyecek niteliktedir.

Hak sahibi iken taklitçi durumuna düşmemek için bir an evvel tasarımlarınızı tescil ettirin.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile tasarımlarınız benzer veya taklitlere karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

Tescil için başvurusu yapılmış tasarımın Resmi Tasarım Bülteninde 3 aylık ilanı süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar TÜRKPATENT uzmanları tarafından değerlendirilerek tasarım başvurusu reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan tasarımlarınıza karşı ilgili kanunlara göre davalar açılabilmekte veya ihtarname gibi diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süre ile korunur. Bu süre 5’er yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, tasarım sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; tasarım üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin TÜRKPATENT nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve tasarımlarınız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.