TASARIM

Tasarım nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Ülkemizde tasarım tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT). Koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Tescilin avantajları?

 • Tasarım Tescil Belgesi ile tasarımlarınız resmiyet kazanır.
 • Tescilsiz tasarım ve taklitlere karşı işletmenizi ve ürünlerinizi korur.
 • Tasarımlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
 • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
 • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
 • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
 • Ürünlerinizin değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.

Gerçek koruma, ancak tescil ile sağlanabilecektir.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi kamuya sunuluş tarihinden itibaren 3 yıldır.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.

Hak sahibi iken taklitçi durumuna düşmemek için bir an evvel tasarımlarınızı tescil ettirin.

Anadolu Patent olarak Türkiye’de tasarım tescili için istenen evraklar:

 • Başvuru şirket adına olacaksa Ticaret Sicili Gazetesi (En son unvanı ve adresi gösterir)
 • Başvuru şahıs adına olacaksa nüfus cüzdan ve TC Kimlik Kartı sureti (TC Kimlik no’su olmalıdır)
 • Vergi Levhası veya vergi dairesini ve no’sunu gösterir belge
 • Tasarımcıların adı ve adresleri
 • Tasarımların görsel anlatımları (tercihen .jpg formatında)
 • Vekaletname

Tescil için başvurusu yapılmış tasarımın Resmi Tasarım Bülteninde 3 aylık ilanı süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar TÜRKPATENT uzmanları tarafından değerlendirilerek tasarım başvurusu reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süre ile korunur. Bu süre 5’er yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği günden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği gün sona erer. Yenileme ücretini ek harç bedeli ile ödemek şartıyla bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de tasarım yenileme talebinde bulunulabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen tasarımlar hükümden düşer.

Tasarım haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, tasarım sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; tasarım üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Devir ve lisans işlemleri için noter onaylı sözleşmenin sunulması gerekmektedir.

Tasarım başvurularında, uluslararası geçerliliği olan 32 sınıftan oluşan Lokarno Mal/Hizmet sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır.

Tasarım Bilgi