Uluslararası tasarım başvurusu nedir?

Tasarımlar yalnızca tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Tasarım sahiplerinin tasarımlarını korumak istedikleri ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekmektedir. Yurtdışında tasarım tescili için farklı alternatifler olmakla birlikte aynı anda pek çok ülkede başvuru imkanı sağlayan sistemlerle, tek bir dilde tek bir başvuru yapılarak evrak işleri ciddi anlamda azalmakta, zaman ve özellikle maliyet açısından avantajlar oluşmaktadır.

ANADOLU PATENT olarak biz, yurtiçinde tescilli veya tescilsiz mevcut tasarımlarınızı yurtdışında belirlediğiniz, özellikle İHRACAT yaptığınız ülkelerde tescil hizmeti ile tasarımlarınızın korunmasını sağlamaktayız.

Tescilin avantajları?

  • Tasarım Tescil Belgesi ile tasarımlarınız resmiyet kazanır.
  • Tescilsiz tasarım ve taklitlere karşı işletmenizi ve ürünlerinizi korur.
  • Tasarımlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkan sağlar.
  • Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.
  • Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.
  • İhracat esnasında olası uyuşmazlık risklerini engeller.
  • Ürünlerinizin değerini ve işletmenizin rekabet gücünü arttırır.

Anadolu Patent Hizmetleri

Tasarım araştırması güç olmakla birlikte tasarım sınıfı, tasarıma ait anahtar kelimeler, başvuru sahibi bilgileri üzerinden araştırma yürütmek mümkündür. Çıkan sonuçlar tasarım tescil işlemi için kaynak niteliği taşımaktadır.

Başvuru yapılmadan önce riskleri minimize etmek adına başvuru düşünülen ülkelerde veri kaynakları üzerinden benzerlik araştırması yapılması tavsiye edilmektedir. Çıkan sonuçlar başvurunun hangi sistem ile yapılabileceği konusunda yardımcı olacak ve sonuçlara göre yol haritası hazırlanabilecektir.

Ürünlerinizin ihracatını gerçekleştirdiğiniz hedef pazarlarınızda, satış ve sonrasında problem yaşanmaması için başvuru ve tescil işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.

WIPO Lahey Üye Listesi formuna ulaşmak için tıklayın.

WIPmark® İzleme Hizmetimiz ile tasarımlarınız benzer veya taklitlere karşı izlenmekte ve korunma sağlanmaktadır.

Detay için hizmetimize ilişkin sayfayı inceleyebilirsiniz, lütfen tıklayın.

Tescil için başvurusu yapılmış tasarım başvurularının, ilgili ülke ofisi tasarım bülteninde ilan süresi içerisinde, hak sahipliği iddiası ile hak sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itirazlar ilgili ülke ofisi uzmanları tarafından değerlendirilerek başvurular reddedilebilir.

İtiraz işlemlerindeki en önemli nokta, hak sahipliğini ispatlayan delil niteliğindeki evraklarla birlikte kazanılmış tecrübe ve hukuki kaynakların birleşmesi ile hazırlanan itiraz dilekçeleridir.

Üretilen veya satışı yapılan taklit ürünlere veya izinsiz kullanılan tasarımlarınıza karşı ilgili ülkelerde mevzuata göre davalar açılabilmekte veya diğer hukuki işlemler yürütülebilmektedir.

İlgili ülke ofisleri tarafından tescil edilen tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl* süre ile korunur. 5’er yıllık* sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini 5 defa* uzatmak mümkündür.

*Ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Tasarım haklarınızın korunması konusunda bir sorun yaşamamak için, başvuru sahibinin unvan, nev’i ve adres değişiklikleri; tasarım üzerinde devir, lisans, birleşme, bölünme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri ile haciz ve rehin gibi işlemlerin ilgili ülke ofisleri nezdinde sicile kaydedilmesi gerekir.

Sektörel ve rakiplerinize ilişkin analizler yapılarak raporlar hazırlanır ve sonuçlara göre şirketiniz ve tasarımlarınız için gerekli stratejiler belirlenir.

Şirketinize ait tüm hakların yönetimi uzmanlarımızca yapılarak hak kaybına uğramanız engellenir.

Türkiye dahil 60’ın üzerinde ülkenin üye olduğu bir sistemdir. Tek bir başvuru ile istenildiği kadar ülke seçilebilir. Başvuru işlemleri merkezi Cenevre, İsviçre olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülmektedir.

Yapılacak başvuru için Türkiye’de aynı tasarım ile bir başvuru ya da tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşlemlerin tek bir kurum tarafından yürütülüyor olmasından kaynaklı daha kolay olması, maliyetin ve evrak sayısının azlığı ile doğrudan yapılacak ulusal başvurulara göre daha avantajlıdır.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülkenin tamamında geçerli olan, tek bir başvuruyla koruma sağlayan sistemdir. Yeni üye ülkelerin eklenmesiyle tescil kendiliğinden genişleyecektir. Başvuru işlemleri, doğrudan merkezi Alicante, İspanya olan Avrupa Birliği Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi’ne (EUIPO) yapılmaktadır. Tescil belgesi AB’ye üye tüm ülkeleri kapsamaktadır.

Merkezi Yaoundé, Kamerun olan Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle) Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi mümkün olmayıp olası ret kararı tüm ülkeleri etkilemektedir.

Merkezi Harare, Zimbabwe olan Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Hakları Teşkilatı (African Regional Intellectual Property Organization) İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinde geçerli bir sistemdir. Tek başvuru ile tüm üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Ülke seçimi söz konusu olup olası ret kararı seçilen tüm ülkeleri etkilemektedir.

Doğrudan ulusal başvuru, herhangi bir uluslararası veya bölgesel sisteme dahil olmayan ülkelerde yapılabilecek başvuru şeklidir. Az sayıda ülkede başvuru düşünüldüğünde veya başvurusu yapılacak ülkenin herhangi bir sisteme dahil olmadığı durumlarda tercih edilir. Koruma kapsamı, tescilin yapılacağı ülke ile sınırlıdır.